Plassgaranti

Hurtigbåter

Det er laget en løsning for plasservasjon på hurtigbåter for Troms Fylkestrafikk. Systemet er i daglig drift på ferjestrekningen Troms – Harstad.

Løsningen inneholder et digital bestillingsskjema på tromskortet.no der de reisende kan bestille og betale for plassgaranti på hurtigbåt mellom Harstad og Tromsø.  Løsningen inneholder også en modul for kundesenter der bestillinger kan tas i mot og administreres. Validering og billettkontroll skjer ved å scanne en QR kode ved ombordstigning i båten.

Bestillingsløsning

Betalingsløsning

Bilettkontroll

Les mer om plassgarantiløsningen for hurtigferger.