Go Mobile har utviklet en plattform for mobilitetstjenester. Her er et knippe moduler som er utviklet for plattformen.

Gobility er den nye plattformen for Nye Mobilitetstjenester. – Gobility er integrert med en rekke leverandører av transporttjenester på den ene siden og har et felles API’ er for tilkopling på klientsiden.

Gobility gjør det mulig å kople sammen alle tjenester for person- og varetransport gjennom én felles plattform. Er det et ønske om å bygge en mobilitetsløsning vil vi garantere at våre levereanser vil leveres raskere, tryggere, mer stabilt gjennom vår mobilitetsløsning Gobility.

Gobility motoren

Admin

Adminpanelet er tilpasses mange ulike behov. Om du er en offentlig aktør eller en taxisentral, vi lager adminpanelet slik at du får et dashboard som er akkurat tilpasset dine behov.

I adminpanelet kan du sette opp din profil, se historikk, analysere trafikkdata og kjøre ut rapporter. Du kan også sette opp ruter, lage kampanjer, sett opp pristabeller eller takster.

Analyse

Reisetid og ventetid er to faktorer som ofte er avgjørende for den reisende for hvilket fremkomstmiddel som blir valgt.  Ved å korte ned den totale reisetiden kan man gjøre tilbudet langt mer attraktivt og konkurransedyktig.

Med vårt analyseverktøy kan du enkelt se hvor folk reiser og hvordan turer eller biler bør settes opp for å gi de reisende best mulig tilbud. Mye kollektivtrafikk går ikke nødvendigvis hvor folk faktisk reiser, men i stor grad inn mot og ut av bysenteret.  Dette gjør at alle andre reiser enn inn og ut av sentrum, ofte tar uforholdsmessig lang tid sammenlignet med privatbil.

Med trafikkdata og vårt analyseverktøy er det lettere å legge rutene dit hvor folk faktisk reiser

Bestillingsmotor

Vår bestillingsmotor gjør at alle bestillinger tas hånd om, enten automatisk eller med støtte fra et kundesenter.  

Kundesenter

Adminpanelet er tilpasses mange ulike behov. Om du er en offentlig aktør eller en taxisentral, vi lager adminpanelet slik at du får et dashboard som er akkurat tilpasset dine behov.

I adminpanelet kan du sette opp din profil, se historikk, analysere trafikkdata og kjøre ut rapporter. Du kan også sette opp ruter, lage kampanjer opp pristabeller eller takster.

Billetter

Billettering dekker behovet for salg og validering av billetter. 

Betaling/Faktura

Vi har full betalingsløsning med alle de mest kjente betalingsmidler i Norge.  Faktura gir deg også mulighet til å få beløpet fakturert i etterkant.  Vår fakturaløsning gjør det også mulig å samle opp flere fakturaer sammen.

Oppgjør

Oppgjørsalgoritmer for å fordele innbetalinger og provisjon mellom flere tilbydere og leverandører i tjenesten.

We are moving people

Gobility gjør det mulig å kople sammen alle tjenester for person- og varetransport gjennom én felles plattform. Er det et ønske om å bygge en mobilitetsløsning vil vi garantere at våre levereanser vil leveres raskere, tryggere, mer stabilt gjennom vår mobilitetsløsning Gobility.

Moduler

Samkjøring og fleksibel transport

Våre samkjøringsløsninger for Taxi gjør at tilbudet blir langt rimeligere enn ved ordinær taxi.

Våre fleksible løsninger for persontransport er nesten som å ha din egen privatsjåfør. Dette gir bedre og mer effektivt trafikkavvikling enn . Med slike løsninger kan kundene hentes hjemme eller bli kjørt til døra.

Bedriftsløsning

Bedrifter som ønsker å administrere sine reiser sentralt kan ta i bruk vår bedriftsløsning. Bedriften kan ha full oversikt og historikk over samtlige turer som blir gjort.

Dersom det er ønskelig kan vi også samle sammen alle fakturaer fra taxiturene periodevis og sender de som én faktura.

For den reisende er det enklere. Så lenge turen er bestilt og betalt gjennom bedriftskonto, slipper den reisende slipper å tenke på betaling og kvitteringer. Kvitteringer er tilgjengelige både for den reisende og for bedriften.

Pakkekjøring

Bestilling og betaling av pakker via vår løsning gjør det enklere å nå ut til dine kunder med ditt tilbud.

Med vår prisberegning kan kunden vite nøyaktig hvor mye utkjøring koster og når varen ankommer.

Kundene kan se pris, bestille og betale for fremkjøring av varer via vår løsning.

Kontakt oss

Go Mobile AS
Rådhusgata 3, 4611 KRISTIANSAND

Tlf: +47 9400 8000, Epost: post@gomobile.no