Go Mobile vant innovasjonskonkurranse
Go Mobile AS fra Kristiansand sammen med Vy, Applied Autonomy og Sigdal Utvikling vant innovasjonskonkurranse om grønn og sømløs mobilitet på Norefjell og i omkringliggende bygder!

Johnny Gjerseth

mai 27, 2022
NOREFJELL UTEN BIL. (f.v.) Per Arne Lislien i Sigdal Utvikling, Krødsherad-ordfører Knut Martin Glesne og Johnny Gjerseth i Go Mobile mottok seiersbevis fra minister Nikolai Astrup.

Go Mobile vant med Innovasjonsprosjektet «Testarena Norefjell – Best uten bil» som vil utvikle og samordne et transportsystem på Norefjell som frister både fastboende og hytteturister til å la bilen stå hjemme. Johnny Gjerseth fra Go Mobile og Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling mottok prisen fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og ordfører i «vertskommunen» Krødsherad Knut Martin Glesne under Nordic Edge Expo arrangementet onsdag 23/9 Bak innovasjonskonkurransen, som ble lansert i fjor høst, står Nordic Edge, Innovasjon Norge og DOGA. Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon og samarbeid, og som bidrar til smart og bærekraftig stedsutvikling og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner kunne melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling.