FLEXX™ er bestillingstransport som inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i flere fylker i Norge, blant annet Østfold, Møre og Romsdal og Finnmark.  Go Mobile har levert den tekniske løsningen til FLEXX™ siden 2012 og løsningen driftes i dag på vår mobilitetsplattform; Gobility.

FLEXX™ inngår i dag i vår portefølje av nye mobilitetsløsninger. FLEXX™ inneholder et knippe produkter som gir transportselskap og offentlige myndigheter en rekke nye verktøy til å lage et tilpasset og skreddersydd kollektivtilbud som dekker de behov den enkelte reisende har best mulig. Poenget er ikke at det går et buss hvert 5. minutt, men at det går et buss når kunden trenger det. Vi kaller det opplevde frekvens eller virtuell frekvens.

 

FLEXX – Frihet til å reise

Følgende Flexx-produkter betjenes på Gobility Platform

E

ÅPEN FLEXX

Kjører fritt fra adresse til adresse innenfor aktuell sone.
E

RETT HJEM

Er en rute som henter de reisende fra et trafikknutepunkt og bringer de til adresse.
E

FLEXX LINJE

Er bestillingsruter som kjører fast trasé til fast tid.  Den kjører ved bestilling og stopper ved adresser langs en trasé hvor det er bestilt henting/avstigning.
E

FLEXX NETT

Er et nettverk av FLEXX BUSS linjer som er satt opp med høy frekvens.  Siden dette er et nettverk av virtuelle ruter med høy frekvens som aktiveres ved behov slipper de reisende å se på tidstabellen. Produktet er beregnet for byområder og tettbygde strøk hvor trafikkselskapet ønsker å konkurrere med privatbilen.
E

FLEXX TILBRINGER RUTE

Er en rute som henter de reisende fra adresse i en bestemt sone og bringer de til et trafikknutepunkt.
E

BYFLEXX

Er bestillingsrute som kjører mellom faste møteplasser i sentrum, men stopper kun på møteplasser der noen har bestilt henting.
E

FLEXXBUSS

Er en bestillingsrute som kjører fast rute til fast tid. Den kjører kun ved bestilling og stopper kun ved holdeplasser langs trasé hvor det er bestilt henting/avstigning.

E

FLEXX NATT

Er for unge som har vært på by’n på kvelden og er en trygg løsning for å komme hjem. 

E

FLEXX VR

Går lange en trasé og systemet velger stoppesteder dynamisk. Produktet forutsetter at de reisende bruker FLEXX appen.

Bli bedre kjent med FLEXX