Rapporteringsløsning som gir fullstendig oversikt

Bedriftsportalen i Bizigo™ gir virksomheten/bedriften oversikt over alle brukere (ansatte) og deres taxireiser. Alle data fra turene er tilgjengelig og ADMIN kan ta ut relevante rapporter, for eksempel om antall turer eller hvor stor andel som er kjørt med miljøbil.

DASHBOARD
Det er enkelt for administrator i bedriften å se eller trekke ut
aktivitetsrapporter over valgt tidsperiode. Type og antall rapporter kan tilpasses for hver bedrift.

BRUKEROVERSIKT
Bedriftsportalen inneholder en brukeroversikt som gir bedriften mulighet til å ha oversikt over alle brukerens taxireiser i bedriften. Her kan man også legge til og registrere ny bruker. Det er også mulig å  integrere mot bedriftens ansattemodul for direkte import av nye brukere.

BRUKER
Administrator kan gå inn på hver enkelt bruker for å se hvilke taxireiser som er foretatt gjennom bedriften og hvilke tilbakemeldinger og rating som er gitt. Det er også tilgang til kvitteringer på alle reisene.

MIN SIDE
Bedriftsportalen har også en ”Min side” der brukere kan gå inn og se sine reiser. Her vil både bedriftsreiser og private reiser være registrert og dokumentert. 

Bestillingsløsning som gir din bedrift full kontroll

For å gjøre det enklere for private og offentlige virksomheter å bestille, betale og holde oversikt over gjennomførte reiser foretatt av sine ansatte, har Go Mobile utviklet bedriftsportalen Bizigo™. Med Bizigo™ kan de ansatte ”reise på faktura”. 

Det er enkelt for brukeren å bestille

Brukeren kan velge mellom privatmodus og bedriftsmodus med samme brukerprofil. For å bytte mellom de to ulike modus trykker brukeren kun på knappen øverst i midten. Brukeren får opp ett tilbud i hver miljøkategori ifra de taxiselskap bedriften har avtale med.

Slik henger det sammen

Når den ansatte ønsker en taxireise, vil de ulike tilbud komme opp. Hva som skal vises for bruker kan lett konfigureres. For å prioritere miljøaspektet, kan for eksempel nullutslippsbiler rangeres øverst, deretter biler med andre klimavennlige egenskaper. Alle tilbud vil komme opp med fastpris og ventetid. 

Vi håndterer fakturering og oppgjør for våre kunder

Glem arbeidet med å behandle separate reiseregninger fra taxiturer. Med BiziGo™ får bedriften kun én samlefaktura pr måned. 

Vår SUTI integrasjons-plattform

Gjennom vår integrasjonsmodul kan hvilket som helst taxiselskap kople seg opp for å selge sine transporttjenester. Det er bedriften selv som velger hvilke taxiselskaper som skal få tilby sine tjenester i Bizigo™.

Når tjenesten er etablert, tar bedriften kontakt med de(t) taxiseleskap(er) man ønsker å ha som transportleverandør(er). Kommuner og andre offentlige etater vil normalt gå ut på anbud.

Kan Bizigo™ benyttes utenfor kommunen?

Mivai® vil, på vanlig måte, hjelpe dine ansatte med å finne egnet taxi også utenfor egen kommune. De lokale taxioperatørene vil gjenkjenne slike reiser som ordinære, forhåndsbetalte turer. Prosessen går sømløst for det eksterne taxiselskapet og dets sjåfører, og sømløst for dine ansatte. I bakgrunnen vil Go Mobile betale de eksterne taxiselskapene ved ordinær, månedlig avregning, og parallelt føre slike turer på den månedlige samlefakturaen til deres bedrift.

Kontakt oss

Go Mobile AS
Bosmykollen 2, 4620 KRISTIANSAND

Tlf: +47 9400 8000, Epost: post@gomobile.no