Det er enkelt å bestille

APPEN
Brukeren laster ned og starter taxiappen Mivai for iOS eller Android. Det er mulig å integrere mot bedriftens ansattemodul for direkte import av ny bruker.

PRIVAT/BEDRIFT
Brukeren kan velge mellom privatmodus og bedriftsmodus med samme brukerprofil. For å bytte mellom de to ulike modus trykker brukeren kun på knappen øverst i midten. 

BEDRIFTSMODUS
Dersom Brukeren velger bedriftsmodus vil fargene endres profilfarger tilpasset bedriftens krav og behov. Alle bestillinger som gjøres i bedriftsmodus vil bli registrert i bedriftsportalen.

VALG AV TAXISELSKAP
Brukeren får opp ett tilbud i hver miljøkategori ifra de taxiselskap bedriften har avtale med. Brukeren kan da velge og bestille beste og mest miljøvennlige tilbud. Ventetid kommer opp i samtlige tilbud.  Eller andre alternativ.

BETALING
Ved betalinge i bedriftsmodus er det kun ”faktura” som kan velges.

FØLG BIL I KARTET
Brukeren kan følge med på bil som har blitt tildelt oppdraget og får melding i appen når taxi har ankommet.

RATING
Brukeren gir rating og kan gi tilbakemelding på tur. All info på hver tur registreres i bedriftens adminportal og kan leses etter behov. 

Bestillingsløsning som gir din bedrift full kontroll

For å gjøre det enklere for private og offentlige virksomheter å bestille, betale og holde oversikt over gjennomførte reiser foretatt av sine ansatte, har Go Mobile utviklet bedriftsportalen Bizigo™. Med Bizigo™ kan de ansatte ”reise på faktura”. 

Rapportering som gir fullstendig oversikt

Bedriftsportalen i Bizigo™ gir virksomheten oversikt over alle brukere (ansatte) og deres taxireiser. Alle data fra turene er tilgjengelig og ADMIN kan ta ut relevante rapporter, for eksempel om antall turer eller hvor stor andel som er kjørt med miljøbil. 

Slik henger det sammen

Når den ansatte ønsker en taxireise, vil de ulike tilbud komme opp. Hva som skal vises for bruker kan lett konfigureres. For å prioritere miljøaspektet, kan for eksempel nullutslippsbiler rangeres øverst, deretter biler med andre klimavennlige egenskaper. Alle tilbud vil komme opp med fastpris og ventetid. 

Vi håndterer fakturering og oppgjør for våre kunder

Glem arbeidet med å behandle separate reiseregninger fra taxiturer. Med BiziGo™ får bedriften kun én samlefaktura pr måned. 

Vår SUTI integrasjons-plattform

Gjennom vår integrasjonsmodul kan hvilket som helst taxiselskap kople seg opp for å selge sine transporttjenester. Det er bedriften selv som velger hvilke taxiselskaper som skal få tilby sine tjenester i Bizigo™.

Når tjenesten er etablert, tar bedriften kontakt med de(t) taxiseleskap(er) man ønsker å ha som transportleverandør(er). Kommuner og andre offentlige etater vil normalt gå ut på anbud.

Kan Bizigo™ benyttes utenfor kommunen?

Mivai® vil, på vanlig måte, hjelpe dine ansatte med å finne egnet taxi også utenfor egen kommune. De lokale taxioperatørene vil gjenkjenne slike reiser som ordinære, forhåndsbetalte turer. Prosessen går sømløst for det eksterne taxiselskapet og dets sjåfører, og sømløst for dine ansatte. I bakgrunnen vil Go Mobile betale de eksterne taxiselskapene ved ordinær, månedlig avregning, og parallelt føre slike turer på den månedlige samlefakturaen til deres bedrift.

Kontakt oss

Go Mobile AS
Rådhusgata 3, 4611 KRISTIANSAND

Tlf: +47 9400 8000, Epost: post@gomobile.no