We are moving people!

Gobility  er en teknologisk plattform som gjør det mulig å kople sammen alle tjenester for person- og varetransport gjennom én felles løsning.

 

Les mer om Gobility

Plassgaranti – Hurtigbåter

Det er laget en løsning for plasservasjon på hurtigbåter for Troms Fylkestrafikk. Systemet er i daglig drift på ferjestrekningen Troms – Harstad.

FLEXX - Frihet til å reise!

FLEXX™ er bestillingstransport som inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i flere fylker i Norge, blant annet Østfold, Møre og Romsdal og Finnmark.

Kontakt oss

Go Mobile AS
Rådhusgata 3, 4611 KRISTIANSAND

Tlf: +47 9400 8000, Epost: post@gomobile.no